1.       Algemeen.

1.1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Gundogz als leverancier van producten optreedt.

2.       Aanbiedingen.

2.1.   Alle aanbiedingen van Gundogz zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Gundogz heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijden voorbehouden.

3.       Overeenkomst.

3.1.   De koopovereenkomst tussen Gundogz en de koper is tot stand gekomen op het moment dat u uw goederen welke u besteld, heeft betaald.

4.       Prijzen.

4.1.   Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW tenzij anders aangegeven.

5.       Verzendkosten.

5.1.   Alle prijzen van de producten welke vermeld staan op deze site zijn exclusief verzendkosten tenzij anders is aangegeven. Indien u vragen heeft over de verzendkosten neem dan contact met ons op via de button "Mail ons" in het webmenu. De verzendkosten zijn als volgt opgebouwd  verpakking + verzenden PostNL:

Nederland:

•             brieven 0 t/m 250 gram: € 3,35
•             brievenbuspakketje 250 t/m 2000 gram: € 4,15 (maximaal 380 x 265 x 32 mm)
•             postpakketten 0 t/m 10 kg: €  6,95

6.     Levering & levertijd.

6.1.   Bestelde producten worden verzonden indien de betaling binnen is bij Gundogz. Gundogz verzendt elke dag, haar producten. De levertijd kan 2 tot 3 dagen duren, indien een product op voorraad is.

6.2. Gundogz streeft ernaar om binnen 8 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden. De uiterste levertermijn is 30 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen deze termijn op het opgegeven afleveradres geleverd worden, heeft de koper de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden.

6.3.   Bovengenoemde levertijd geldt als indicatie en niet als uiterst termijn. Gundogz kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van overschrijding van levertijd.

6.4.   Aflevering geschiedt vanuit ons magazijn. Gundogz zorgt voor bezorging per post over verzending op enige andere wijze ter keuze van Gundogz. Eigendom van de producten gaat over op koper bij aflevering indien de producten betaald zijn.

6.5. Gundogz is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van een eventuele nalevering zal gedragen worden door Gundogz.

7.     Veilig betalen.

7.1.   Bank overschrijving: Bij Bankoverschrijving maakt u het bedrag over van uw bankrekening naar de bankrekening van Gundogz. Deze manier van betalen duurt doorgaans een aantal dagen. Uw bestelling wordt echter pas verzonden op het moment dat de betaling binnen is bij Gundogz.

7.2. iDeal: Als u bankiert via internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING (Postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. In principe wordt de betaling dan dezelfde werkdag nog verwerkt.

7.3 Paypal: Gundogz accepteert ook betalingen via paypal.

7.4 Contant: Producten die opgehaald worden bij ons magazijn, kunnen ook contant worden afgerekend.

7.5 De soort betalingen kan aangegeven worden tijdens het winkelen in de webshop.

8.     Retourproducten.

8.1.   Producten die u bij Gundogz heeft gekocht, kunnen zonder enige opgave van reden binnen 14 werkdagen na ontvangst worden geruild en/of retour gezonden, mits u de factuur nog heeft, de aankoop nog niet is gebruikt en in de originele verpakking zit zoals verkoper u hem heeft gezonden. De koper kan binnen 14 werkdagen na bestelling zijn bestelling herroepen, zonder opgaaf van reden. De kosten voor het retour zenden van uw bestelling is voor rekening van de koper. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen, na ontvangst van de goederen op het afleveradres, contact op te nemen met Gundogz.

8.2.   Wanneer u een kapot product heeft ontvangen, wordt deze door Gundogz kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking zit. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds is voldaan. Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met Gundogz.

8.3.   Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Gundogz kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking zit. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds is voldaan. Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met Gundogz.

8.4.   Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt binnen 30 dagen het door u betaalde bedrag op u bank of giro rekening gestort. U dient hier altijd contact over op te nemen met Gundogz.

8.5.   Indien bovenstaande termijn door de koper niet wordt gerespecteerd vervalt ieder recht van de koper.

9.     Garantie.

9.1.   Mocht u na ontvangst van het artikel niet tevreden zijn of heeft u vragen omtrent een artikel dan kunt u via de button "Mail ons" in uw webmenu altijd contact opnemen met Gundogz.

Fabrieksgarantie is alleen van toepassing wanneer dit nadrukkelijk is aangegeven tijdens de aankoop van uw product.

10. Klachten, onderzoeksplicht, verklaring en nakoming.

10.1.gebreken: de koper dient de gekochte producten bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te controleren. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste producten zijn geleverd, of de afgeleverde producten voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen, of indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Gundogz te melden. Niet zichtbare gebreken dient de koper uiterlijk een maand na levering schriftelijk te melden aan Gundogz. Zaken kunnen alleen en slechts na schriftelijke toestemming van verkoper worden terug gezonden.

10.2.Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 maand na ontvangt op het afleveradres.

U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Gundogz daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, schriftelijk en gemotiveerd kennis hiervan te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten dan wel de factuurwaarde hiervan gerestitueerd te krijgen.

10.3.Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Gundogz te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is en de retourzending tevens voldoende gefrankeerd blijkt.

11.  Schadevergoeding.

11.1.Gundogz kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te kennen. Dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

11.2.De afnemer vrijwaart Gundogz in en buiten rechte voor alle aansprakelijkheid van derden betreffende productaansprakelijkheid van (rechts-)personen die betrekking hebben op (beweerdelijk of echte) gebreken aan producten van Gundogz, die de afnemer direct of indirect aan die derden heeft geleverd.

12.  Rechtsbetrekking.

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Gundogz en de koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.  Prijzen.

13.1.Gundogz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

14. Privacy.

14.1.Uw privacy is veilig bij ons, uw gegevens zullen door Gundogz alleen onder de volgende omstandigheden worden gebruikt. Het voeren van onze financiële administratie, het uitvoeren van marktonderzoek door ons eigen of hier speciaal voor ingehuurde derden, het op de hoogte houden van u van interessante aanbiedingen of producten.

14.2.Gundogz zal vertrouwelijk met u persoonsgegevens omgaan en zal hen niet in het bezit stellen van derden tenzij, in dienst van Gundogz.